testysytuacyjne.pl

Testy sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Aplikacji internetowa do obsługi sytuacyjnych testów decyzyjnych wraz z pakietem testów do oceny kompetencji z obszaru zwinnego zarządzania projektami dla stanowiska właściciela produktu (Product Owner). Za pośrednictwem niniejszej platformy można prowadzić ocenę kandydatów na stanowisko właściciela produktu (Product Owner) jak również zdiagnozować poziom przygotowania uczestników procesów rozwojowych (np. szkoleń) z obszaru zwinnego zarządzania projektami w zakresie kompetencji właściciela produktu.